Life-coaching

Life-coaching heeft betrekking op alles wat een rol speelt in het leven van degene, die gecoacht wordt. Samen met u bekijk ik hoe u het meeste uit uw leven kunt halen. Ik betrek daarbij alle gebieden, die voor u belangrijk zijn. Financiën, religie, relaties, werk en alle andere mogelijke zaken bespreek ik met u en ga ik samen met u optimaliseren en zo goed mogelijk afstemmen op andere levensgebieden, die voor u van belang zijn.


Afstemming op een ander levensgebied kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de balans tussen vrijetijdsbesteding en werk. Maar ook een probleem op één levensterrein kan ik samen met u proberen op te lossen, dan wel samen met u een weg vinden hoe hiermee om te gaan.


Bij life-coaching zijn “afstemming” en “balans” de sleutelbegrippen. Het gaat erom de verschillende levensgebieden zo op elkaar af te stemmen, dat er een goede balans ontstaat. U voelt zich vaak het beste, als er een goede balans in uw leven is. Heel vaak is een kleine verandering al voldoende om dit te bereiken.


Life-coaching gaat ook over de balans tussen acceptatie en verandering. Mensen willen zelf veranderen of hun leven veranderen, omdat ze geloven dat hun leven beter zal worden als het anders is. Verandering kan inderdaad leiden tot verbetering, maar mensen, die te eenzijdig gericht zijn op verandering, ervaren vaak een permanent gevoel van onvrede. Ze kunnen niet gelukkig zijn, totdat de gewenste ideale situatie er is.


Als die situatie er eindelijk is, merken ze, dat deze ideale situatie vaak maar even voortduurt. Het leven verandert namelijk altijd en er ontstaan ook altijd nieuwe wensen en verlangens. Iemand die zijn leven lang bezig is met verandering te bewerkstelligen, gaat voorbij aan al het moois dat het leven nu al te bieden heeft.
Als life-coach help ik u het leven te accepteren en te waarderen, zoals het zich aandient en daarin de schoonheid te vinden.TERUG