Budgetcoaching

Budgetcoaching kan voor verschillende zaken ingezet worden:

 

  • u gaat voor het eerst samenwonen, wilt weten waar u, financieel gezien, zoal rekening mee moet houden
  • u verliest uw partner door beëindiging van de samenwoning,  echtscheiding of overlijden en was niet gewend zelf de financiële administratie bij te houden
  • u heeft moeite rond te komen en wilt uw financiële lasten en baten eens op een rijtje zetten om te zien waarop u eventueel kunt bezuinigen
  • u heeft schulden en probeert daarvoor een oplossing te vinden (bij ernstige schulden zal ik u doorverwijzen naar de gemeente voor schuldhulpverlening)
  • u wilt een bedrijf starten en zien welke mogelijkheden u daarvoor heeft.
 

Kortom in verschillende situaties kan ik ervoor zorgen, dat u inzicht krijgt in uw financiën.

In een enkel gesprek of meerdere gesprekken (waarvoor ik een offerte voor u kan maken) zal ik samen met u een plan van aanpak opstellen, dan wel u (financieel) adviseren. Doel van dit alles is, dat u meer inzicht krijgt in uw financiële situatie en het voor u zichtbaar wordt, wat zoal de mogelijkheden zijn om tot een oplossing te komen.Vaak blijkt bijvoorbeeld dat er meer mogelijkheden tot bezuinigen zijn, zonder dat daardoor uw levensstandaard te zeer wordt aangetast.TERUG